Köszöntjük Isaszeg város hivatalos honlapján!
Köszöntjük Isaszeg város hivatalos honlapján!

EUROPE FOR US, WE FOR EUROPE

2017. június 8 - 11

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest Megye

 

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

Isaszeg, a mi városunk

Támogatott Linkek


  

 

 Regina Alapítvány

 

Költözik a Gödöllői Járási Hivatal

 

A PMKH Gödöllői Járási Hivatala a Gödöllői Polgármesteri Hivatal felújítási munkálatai

miatt 2015. októberében a lenti ütemezésnek megfelelően elköltözik a Polgármesteri

Hivatal 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. szám alatti épületéből a 2100 Gödöllő, Kotlán

Sándor u. 3. szám alatti ingatlanba.

Sikeres pályázat

Örömmel tájékoztatjuk Isaszeg lakosságát, hogy a közeljövőben egy nyertes pályázatnak köszönhetően, az Isaszegi Bóbita Óvoda teljesen megújul.

A Magyar Közlöny 2015. évi 123. számából vettük tudomásul, hogy Isaszeg Város Önkormányzata az Isaszegi Bóbita Óvoda épületenergetikai fejlesztésére 54 182 744 (Ft) vissza nem térítendő támogatást nyert.

II. fokú hőségriasztás

Dr. Homor Zsuzsanna fővárosi és megyei tisztifőorvos az alábbiakról tájékoztatta a PMKH Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát.

Tájékoztató a fogyatékkal élők karácsonyi támogatása megállapításának feltételeiről

Tisztelt Lakosság!
 
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének  Szociális és Egészségügyi Bizottsága a helyi szociális rendeletben foglaltak szerint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerint, és a 141/2000. (VIII. 9.) kormányrendelet I. számú mellékletében meghatározott fogyatékossággal rendelkező személyek részére -  jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül – kérelemre, egyszeri, azonos összegű karácsonyi támogatást állapít meg.
 

TÁJÉKOZTATÓ A 2015. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL IGÉNYELHETŐ INGYENES ÉS KEVEZMÉNYES – ISKOLAI - GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

 TISZTELT SZÜLŐK, GONDVISELŐK!

 
I. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő módosítása szerinti gyermekétkeztetés normatív – 100%-os - kedvezmény igénybevételére, azaz ingyenes étkezésre jogosult az az általános iskolás gyermek
 
a)  aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
b)  akit nevelésbe vették;
c) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó intézményben helyeztek el.
II. A gyermekétkeztetés során 50%-os, kedvezményes étkezést kell biztosítani
a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló részére, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) általános iskolai és azon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló részére, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy egyéb jogcímen a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;
c) általános iskola  és azon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő  tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére, feltéve, hogy a gyermek más jogcímen nem részesül ingyenes étkezésben.
 
További információk a csatolmányban olvashatók
 

Isaszegi esemény -és rendezvénynaptár

h k s c p s v
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Közvilágítás hibabejelentő

Munkaidőben: 06 28 520 873
Éjjel-nappal: 06 80 625 726
Online felület:

Isaszegi vállalkozások

Nemzetiségi Önkormányzatok

Belépés